Als ondernemer krijg je vroeg of laat te maken met zieke medewerkers. Zeker in crisistijd lijkt het verzuim toe te nemen. Ruim 40 procent van de Nederlandse werknemers gaf aan extra stress te hebben door de economische crisis. Dit bleek uit onderzoek van U-center, een private GGZ kliniek. Meer stress en meer overwerken kan tot meer ziekteverzuim leiden. Een burn-out ligt op de loer. Hoe kan ziekteverzuim vermindert worden? Vaak begint het met een nieuwe arbodienst en/of een andere bedrijfsarts. Maar zijn er zaken die je als ondernemer zelf kunt doorvoeren?

  1. Daglicht naar binnen halen

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat werknemers gezonder en minder gestrest zijn op het moment dat ze in daglicht zitten. Dit geldt overigens ook voor patiënten in ziekenhuizen die lijken sneller te herstellen in daglicht. Het Rotterdamse Lumick legt deze daglichtplafonds aan. Systeemplafonds worden omgezet naar lichtpanelen waarachter LED licht schijnt. De fotopanelen kunnen voorzien worden van eigen foto’s. Kies voor een sterrenhemel of zonnelicht om daglicht te simuleren. Studies tonen aan dat daglicht essentieel is voor de mens en taken die hij/zij uitvoert. Zo helpt daglicht de concentratie te verhogen, zou het ondersteunen bij het verbranden van vet en helpt het depressie voorkomen en genezen. Daglicht met daglichtplafonds simuleren zou het ziekteverzuim moeten kunnen terugdringen.

  1. Leidinggevende is key

De leidinggevende van een bedrijf of afdeling moet zelf participeren in het terugbrengen van ziekteverzuim. Dit kan door de financiële gevolgen ervan in de kaart te brengen en intern te communiceren maar ook door beoordelingsgesprekken beter aan te gaan en af te handelen. Meer betrokkenheid van bovenaf zorgt voor minder ziekteverzuim. Het zit hem in aandacht. Aandacht naar een medewerker toe, doet hem/haar goed. Op den duur leidt dit tot minder ziekteverzuim. Maar neem er de tijd voor. Het terugdringen gaat niet over een nacht ijs.

  1. Drempel verhogen

De drempel om je ziek te melden moet hoger liggen. Er zijn casussen bekend waarbij het ziekteverzuim met 4 procent omlaag ging door ziek vermelden vervangen werd door aanvraag voor ziekteverlof. De ziekmelders moesten een document ondertekenen en elders inleveren. Het verhogen van de drempel om je ziek te melden, is voor sommigen al voldoende om zich niet zich te melden.

  1. Training en workshops

Leidinggegevens, afdelingsmanagers en zelfs teamleiders zouden geregeld training moeten krijgen in aangaan verzuimgesprekken en het sturen of coachen van medewerkers. Aandacht geven binnen teams, afdelingen of divisies is van het grootste belang. Een hecht team zorgt voor minder verzuim.

Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden. Voor grote bedrijven kunnen dure externe adviseurs worden aangetrokken. De kleinere spelers kunnen misschien iets met deze tips.