S&O-uren WBSO doorgeven voor 4 april

Wanneer u in 2012 gebruik gemaakt heeft van de WBSO, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, dan heeft u nog tot uiterlijk 4 april 2013 de mogelijkheid om de gerealiseerde S&O-uren en de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven door te geven.

De WBSO subsidie is door iedere ondernemer die zich bezighoudt met technologische ontwikkelingen aan te vragen. Onder speur en ontwikkelingshulp valt technologisch onderzoek naar of ontwikkeling van technisch nieuwe producten of productieprocessen. Het is een fiscale stimuleringsmaatregel waarbij ondernemers subsidie krijgen op de loonkosten van eigen medewerkers die zich met het speur- en ontwikkelingswerk bezighouden. De ontwikkeling van een asloze boegschroef en een minivrachtwagen voor fijndistributie zijn voorbeelden van projecten die zijn gefinancierd met de  WBSO subsidie.

De subsidie, die voor starters kan oplopen tot maar liefst 50% over de eerste €200.000 aan loonsom, kan het gehele jaar door bij Agentschap NL aangevraagd worden. Het is alleen wel belangrijk dat dit minimaal 1 maand voordat er met de activiteiten gestart gaat worden gebeurt. U kunt hierbij gebruik maken van een special door voor bestemd aanvraagprogramma.

Uit de praktijk blijkt echter dat het exact bijhouden van de S&O-uren niet altijd even makkelijk is voor ondernemers. Sinds kort is hiervoor ook een speciale app beschikbaar, gemaakt door TEKZ Belastingadviseurs. Deze app biedt een eenvoudige S&O-urenregistratie en beschikt over alle extra informatie over alle fiscale subsidieregelingen.

0

Crowdfunding, wat is dat?

Crowdfunding is bezig met een sterke groei in Nederland, vooral als vorm van financiering voor ondernemers. In de eerste zes maanden van dit jaar is er in totaal voor 3 miljoen Euro opgehaald aan crowdfunding, waarvan 1,5 miljoen Euro voor rekening van ondernemers kwam. Maar wat is crowdfunding eigenlijk en wat kun je er al ondernemer mee?

Crowdfunding is een alternatieve wijze voor de financiering van een project. Je kunt bijvoorbeeld ook naar de bank gaan voor een lening, geld lenen bij vrienden en familie of aandelen uitgeven.  Bij crowdfunding plaats je als ondernemer je project echter op een platform en geef je aan welk bedrag er voor nodig is om het project op poten te zetten. Geïnteresseerden kunnen vervolgens een bedrag  investeren in het project, het idee is dat veel kleine investeerders samen (de ‘crowd’) het bedrag bij elkaar brengen dat uiteindelijk nodig is. In ruil hiervoor kun je de investeerders een rendement bieden op de lening, aandelen aanbieden of de nieuwe cd die je met het geld wilt gaan financieren.

Door middel van het contact dat je opbouwt met geïnteresseerden verzamel je uiteindelijk meer dan alleen een zak met geld, je creëert een groep mensen om je heen die daadwerkelijk geïnteresseerd is in je project en die je misschien nog wel verder wil helpen met je idee. Daarnaast kan deze groep geïnteresseerden voor mond-tot-mondreclame zorgen.

In Nederland bestaan er verschillende platforms waar je je  idee kunt aanbieden. Zo heb je Share2Start, Investeringsplein, Sellaband, en Schrijversmarkt.  In het begin van crowdfunding werd het voornamelijk gebruikt voor de financiering van creatieve en culturele projecten, maar nu is het dus ook steeds populairder aan het worden onder ondernemers. Vorig jaar is er in 12 maanden tijd voor 1,5 miljoen Euro opgehaald door ondernemers, terwijl dit bedrag in 2012 al in het eerste half jaar is behaald.  Verwacht wordt dat crowdfunding nog niet op het hoogtepunt is, als deze groei doorzet krijgt deze vorm van bedrijfsfinanciering  in de toekomst wellicht een volwaardige plek binnen de financieringsmarkt.