0

Online, thuis en het nieuwe werken

Een aantal jaar geleden werden kantoorbanen gerelateerd aan een negen tot vijf mentaliteit. Men begon iedere werkdag om negen uur in de ochtend, werkte de hele dag, en ging om vijf uur weer naar huis. Hier was niks mis mee, maar men was op zoek naar meer flexibiliteit. Langzaamaan begon men al een uurtje eerder en ging men een uurtje eerder naar huis, of juist andersom. Tegenwoordig is men een stuk flexibeler dan vroeger, er is simpelweg ook steeds meer vraag naar. Zo is er behoefte aan wat meer vrije tijd in de ochtend om de kinderen naar school te brengen bijvoorbeeld. Dit in combinatie met de mogelijkheid om thuis te kunnen werken is natuurlijk ideaal. Maar wat betekent deze ontwikkeling voor het bedrijfsleven?

Het nieuwe werken

Een effectieve en efficiënte manier om werk leuker te maken voor zowel de organisatie als haar medewerkers, dat is waar het nieuwe werken voor staat. Deze manier van werken gaat hand in hand met de nieuwste technologieën om dit te kunnen realiseren. Wanneer de infrastructuur er op voorbereid is kan men in principe zelf bepalen wanneer er gewerkt wordt. Wel zullen hier regels voor opgesteld moeten worden zo dat het binnen de perken blijft en er geen misbruik van gemaakt wordt. De grootste voordelen van het nieuwe werken richten zich op het reduceren van kosten, verbeteren van de productiviteit en een algehele verbetering van de arbeidsmarktpositionering. Kostenreductie wordt gerealiseerd doordat men minder hoeft te reizen en de kantoren minder groot hoeven te zijn. Niet iedereen zal immers iedere dag op kantoor zijn. Omdat men in grote mate zelf kan bepalen wanneer er gewerkt wordt, wordt er vaak productiever gewerkt. Vrijheid speelt hierbij een grote rol, men kan zelf kiezen waar men gaat werken, zolang het werk maar gedaan wordt. Daarnaast worden werkgevers die deze manier van werken aanbieden vaak aantrekkelijk voor jonge werknemers. Jonge werknemers zijn vaak wat anders ingesteld dan de oudere garde. Men houdt van flexibiliteit en moderniteit. In het volgende artikel vindt u meer over de voordelen van het nieuwe werken.

Medewerkers staan centraal

Het bovengenoemde principe zorgt er voor dat de medewerkers centraal komen te staan. Zij kunnen zelf bepalen waar en op welke tijden zij werken. Daarbij wordt verwacht dat zij goed zelfstandig kunnen werken en op resultaten zullen worden aangestuurd. Leidinggevenden / managers zullen zich hier op in moeten stellen. Men zal taken uit handen moeten gaan geven zodat alles goed gemanaged kan worden.

Een goede ICT omgeving

Om het nieuwe werken mogelijk te kunnen maken zal de ICT omgeving dit op de juiste manier moeten ondersteunen. De flexibiliteit die verwacht wordt creëert de vraag naar een online werkplek. Opslag van data wordt bijvoorbeeld geregeld met een Cloud-dienst. Hierdoor kan er op iedere gewenste locatie gewerkt worden zolang er een internet verbinding is. Ook software zal via de Cloud uitgerold moeten worden. Door gebruik te maken van SaaS(Software as a service) diensten kan dit gerealiseerd worden. Bedrijfsapplicaties kunnen dan als het ware gebruikt worden via internet doordat deze op Cloud-gebaseerde servers draaien.

Om de algehele ICT omgeving goed tot zijn recht te laten komen is het vaak noodzakelijk om bedrijfsprocessen hierop aan te passen / te richten. Wanneer de bedrijfsprocessen hier goed op aansluiten, kunnen de bovengenoemde voordelen gerealiseerd worden.

0

Randstad onderzoekt: Werk & Vakantie

Vakantie is door veel Nederlanders heilig en datgene waar naartoe wordt gewerkt. Dit was althans lange tijd zo, hier lijkt nu iets aan te veranderen. Uitzender Randstad deed onderzoek naar vakantie en werk. Hieruit blijkt dat vakantie nog steeds heel belangrijk is maar dat geld (in plaats van vakantie) ook meer in zwang raakt.

Enkele uitkomsten:

  • Circa 69% van alle werkenden zou het liefst zelf de maximale duur van zijn of haar vakantie willen bepalen. Twee op de vijf werkenden (43%) vinden het erg dat hun werkgever regels heeft voor de maximale duur van hun vakantie. Een derde van de werkenden (35%) claimt minimaal 3 weken vakantie nodig te hebben om los te komen van het werk.
  • Circa 48% van de werkenden geeft aan dat hun werkgever verwacht dat zij bereikbaar zijn buiten de reguliere kantoortijden. Werkenden met een lagere opleiding geven dit in iets mindere mate aan. Een kwart van de werkenden (26%) geeft aan dat hun werkgever verwacht dat men ook tijdens de vakantie bereikbaar is. Mannen geven dit relatief vaker aan dan vrouwen.
  • Circa 55% van alle werkenden geeft aan het niet erg te vinden om zich in hun vrije tijd bezig te houden met werkgerelateerde kwesties. Mannen geven in iets grotere getale aan dit geen probleem te vinden. Drie op de vijf werkenden (61%) geven aan alleen op werkgerelateerde telefoontjes of e-mail buiten kantoortijden te reageren wanneer het hen uitkomt. Circa 41% zegt altijd meteen te reageren. Vooral mannen zeggen dit vaker te doen.
  • Circa 49% wil zelf kiezen of de vakantie wordt uitbetaald in geld of in vrije tijd. Vooral onder jongeren bestaat hiervoor een grote voorkeur. Mannen hebben hiervoor ook iets meer de voorkeur. Ongeveer een kwart (23%) zou graag maandelijks vakantiegeld willen ontvangen in plaats van één keer per jaar. Werkenden t/m 34 jaar geven hier relatief vaker de voorkeur aan dan de groep werkenden vanaf 45 jaar en ouder. Ook hier zien we dat relatief meer mannen dit prefereren.

Vooral het laatste punt is interessant. Vooral jongeren zouden vaak liever geld willen zien dan vakantiedagen. Heeft dit te maken met het type werk? Of kunnen jongeren meer werk aan? Waarschijnlijk een mix van beide. Jongeren hebben geen partners of kinderen waar ze afhankelijk van zijn in hun vakantie. Ook beschikken ze vaak of flexibele banen waar makkelijk in aangepast kan worden.

Kijken we bijvoorbeeld naar bijbanen, ook via Randstad, dan zien we iets soortgelijks. Natuurlijk is een bijbaan geen vaste baan, maar mensen met een bijbaan studeren er wel naast. Studeren en werken kan opgevat worden als vaste baan. En ook deze groep lijkt liever gewoon geld te zien dan vakantie. Komt vakantie dan pas met vrouw en kinderen?

1

Minder ziekteverzuim? Tips!

Als ondernemer krijg je vroeg of laat te maken met zieke medewerkers. Zeker in crisistijd lijkt het verzuim toe te nemen. Ruim 40 procent van de Nederlandse werknemers gaf aan extra stress te hebben door de economische crisis. Dit bleek uit onderzoek van U-center, een private GGZ kliniek. Meer stress en meer overwerken kan tot meer ziekteverzuim leiden. Een burn-out ligt op de loer. Hoe kan ziekteverzuim vermindert worden? Vaak begint het met een nieuwe arbodienst en/of een andere bedrijfsarts. Maar zijn er zaken die je als ondernemer zelf kunt doorvoeren?

  1. Daglicht naar binnen halen

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat werknemers gezonder en minder gestrest zijn op het moment dat ze in daglicht zitten. Dit geldt overigens ook voor patiënten in ziekenhuizen die lijken sneller te herstellen in daglicht. Het Rotterdamse Lumick legt deze daglichtplafonds aan. Systeemplafonds worden omgezet naar lichtpanelen waarachter LED licht schijnt. De fotopanelen kunnen voorzien worden van eigen foto’s. Kies voor een sterrenhemel of zonnelicht om daglicht te simuleren. Studies tonen aan dat daglicht essentieel is voor de mens en taken die hij/zij uitvoert. Zo helpt daglicht de concentratie te verhogen, zou het ondersteunen bij het verbranden van vet en helpt het depressie voorkomen en genezen. Daglicht met daglichtplafonds simuleren zou het ziekteverzuim moeten kunnen terugdringen.

  1. Leidinggevende is key

De leidinggevende van een bedrijf of afdeling moet zelf participeren in het terugbrengen van ziekteverzuim. Dit kan door de financiële gevolgen ervan in de kaart te brengen en intern te communiceren maar ook door beoordelingsgesprekken beter aan te gaan en af te handelen. Meer betrokkenheid van bovenaf zorgt voor minder ziekteverzuim. Het zit hem in aandacht. Aandacht naar een medewerker toe, doet hem/haar goed. Op den duur leidt dit tot minder ziekteverzuim. Maar neem er de tijd voor. Het terugdringen gaat niet over een nacht ijs.

  1. Drempel verhogen

De drempel om je ziek te melden moet hoger liggen. Er zijn casussen bekend waarbij het ziekteverzuim met 4 procent omlaag ging door ziek vermelden vervangen werd door aanvraag voor ziekteverlof. De ziekmelders moesten een document ondertekenen en elders inleveren. Het verhogen van de drempel om je ziek te melden, is voor sommigen al voldoende om zich niet zich te melden.

  1. Training en workshops

Leidinggegevens, afdelingsmanagers en zelfs teamleiders zouden geregeld training moeten krijgen in aangaan verzuimgesprekken en het sturen of coachen van medewerkers. Aandacht geven binnen teams, afdelingen of divisies is van het grootste belang. Een hecht team zorgt voor minder verzuim.

Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden. Voor grote bedrijven kunnen dure externe adviseurs worden aangetrokken. De kleinere spelers kunnen misschien iets met deze tips.