1

Minder afval bij het duurzame bedrijf

Duurzaamheid is het ideale visitekaartje. Een bedrijf dat verantwoord omgaat met de omgeving kan dit gebruiken in zijn corporate communicatie. En hoewel duurzaamheid ook veel wordt misbruikt, het zogenaamde greenwashing, is er veel te winnen door grote issues aan te pakken. Een van grootste? Zakelijk afval.

In Nederland produceert de particulier net geen 10 kilo afval per week. Zakelijk ontbreken veel cijfers omdat er veel categorieën zijn. Zo kan bedrijfsafval uit papier en karton bestaan maar ook uit chemisch of dierlijk afval. De verwerking van deze soorten verschilt natuurlijk. Afval als papier en karton is perfect te recyclen maar dit wordt pas koste efficiënt als alles gescheiden wordt ingezameld en verwerkt. Chemisch afval is veel minder makkelijk te recyclen en de verwerking ervan is duur.

Zakelijk kan er vaak beter gescheiden worden maar nog veel belangrijker, er kan minder geproduceerd worden. Minder afval scheelt direct in de portemonnee.  People, planet en profit, de 3 P´s, komen steeds vaker naar voren als MVO pijlers. Het klinkt cynisch om het thema duurzaamheid in te zetten als PR-tool, maar eigenlijk is er sprake van een win-win situatie. Door aandacht te besteden aan de manier van produceren en het opwekken van energie wordt het milieu minder belast en tegelijkertijd zullen mensen eerder bereid zijn om een dergelijk product aan te schaffen. Uiteraard speelt op dit moment prijs nog een belangrijke rol, omdat duurzame producten vaak duurder zijn, maar het zal een kwestie van tijd zijn voordat steeds meer producenten het duurzame visitekaartje gaan gebruiken.

0

Afval verwerken en energie opwekken

Klinkt nog wat vreemd in de oren nietwaar? Toch komt het steeds vaker voor dat ons afval omgezet wordt in energie. Overigens alleen het afval dat niet hergebruikt kan worden. Een stap in de goede richting denk ik. Duurzamer dan dit is alleen het niet produceren van afval maar dat is voor veel bedrijven onhaalbaar. Afvalenergiecentrales verbranden huis- en bedrijfsafval om energie op te wekken. Deze installaties leveren energie die direct het energienet op gestuurd wordt. En zelfs het afval dat overblijft na energie opwekking kan weer gebruikt worden in bijvoorbeeld de wegenbouw.

Afval verbranden is een duurzamere manier van energie opwekken dan bijvoorbeeld energie uit fossiele brandstoffen. Niet alleen bespaart deze vorm op het gebruik van fossiele brandstoffen maar het geeft ook de gelegenheid om van ons afval af te komen. De afvalberg slinkt en we krijgen de energie er gratis bij. Uiteraard moet dit laatste wat genuanceerd worden, er moet flink worden geïnvesteerd in de juiste centrales. Maar afval werd van oudsher al verbrand, nu wordt er tenminste ook nog energie mee opgewekt.

Het gaat vooral om de verbranding van huishoudelijk en gemengd bedrijfsafval. Men noemt dit ‘thermische recycling’. Dit gebeurt bij diverse Afval Verbrandings Installaties (AVI’s) in Nederland. Uiteraard speelt duurzaamheid de hoofdrol. Energie opwekken uit afval is duurzaam en levert veel voordelen op. Behalve de energie en het verkleinen van de berg afval, worden ook de verbrandingsresten nuttig gebruikt. Vooral de wegenbouw heeft nog iets aan deze resten. Ruim 85% van deze verbrandingsresten wordt inmiddels nuttig ingezet. Energie uit afval lijkt ‘here to stay’.

We kennen in Nederland inmiddels 3 grote biomassa centrales, 2 verbrandingsovens voor slib en 12 energieafvalcentrales. Alles 17 zetten ze zich dus in om energie op te wekken uit afval.

0

Afval verwerken is duurzaam

Als er een branche is waar veel rekening wordt gehouden met het milieu dan is het de afvalsector. Bedrijven hebben vaak te maken met grote bergen afval uiteenlopend van papier, glas, vertrouwelijke documenten tot chemisch afval. Milieu Service Nederland biedt voor bedrijven, met name uit het midden- en kleinbedrijf, oplossingen op maat. Er kan gekozen worden uit een aanbod aan rolcontainers, perscontainers, ondergronds containers en mini-perscontainers. Al vanaf midden jaren tachtig is dit bedrijf gespecialiseerd in duurzame afvalverwerking. Door de jaren heen is het recyclen van afval steeds belangrijker geworden. Door het scheiden van afval kan er op een efficiënte manier producten hergebruikt worden. Bovendien is het mogelijk met het verwerken van afval energie op te wekken. In een afvalverbrandingsinstallatie wordt warmte en elektriciteit opgewekt van het restafval dat niet kan worden gerecycled. Daarnaast wordt continu bekeken hoe het transport verminderd kan worden met als doel zo min mogelijk het milieu te belasten.

Naast deze directe maatregelen die gunstig zijn voor het milieu wordt er ook CO2 neutraal gewerkt. Het verwerken van afvalstromen hebben als gevolg dat er CO2 vrijkomt. Het bedrijf tracht zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Wanneer dit niet vermeden kan worden, compenseert de afvalverwerker dit door te investeren in maatschappelijke projecten in het Amazone gebied. Deze projecten voldoen aan de technische en sociale vereisten die zijn opgesteld door de Verenigde Naties.

Met het lidmaatschap bij MVO Nederland geldt Milieu Service Nederland al jarenlang als sparringpartner op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zal altijd een evenwicht worden gezocht tussen het milieu en het bedrijfsbelang. De website biedt op een overzichtelijke wijze een goed overzicht van het aanbod op het gebied van afvalverwerking. Per regio kan worden gekozen uit een op maat gemaakte offerte en is het mogelijk om binnen 24 uur een container voor de deur te hebben. Eenvoudiger kan het niet gaan.