De afzet van het mkb zal ook in 2013 weer verder afnemen, onderzoeksbureau Panteia/EIM gaf aan een daling van de afzet te verwachten van ongeveer 0,75%.

Redenen die worden genoemd zijn onder andere de dalende consumptie, het feit dat de overheid minder inkoopt bij het midden- en kleinbedrijf, een dalende bouwproductie en een afname van de investeringen. Ondanks de iets aantrekkende economie in 2013, is het vooral het grootbedrijf dat hiervan zal profiteren. De verwachting is dan ook dat de afzet van het grootbedrijf dit jaar constant zal blijven.

Vrijwel alle sectoren zullen met winstdalingen te maken krijgen, gemiddeld gezien zal de winst van het mkb in 2013 met 4% afnemen. Dit is onder andere het gevolg van de zojuist genoemde afzetdaling, maar ook van de stijging van de grondstofprijzen en de sterke druk op de verkoopprijzen. Vanwege deze prijsdruk kunnen ondernemers de toegenomen grondstofprijzen en de verhoogde BTW niet doorberekenen in hun verkoopprijzen.

Als gevolg van dit alles zal in 2013 de ook werkgelegenheid verder afnemen, de negatieve verwachtingen leiden ertoe dat ondernemers hun personeel minder snel willen vasthouden. De werkgelegenheid zal dit jaar met circa 1,5% afnemen, dit komt neer op bijna 60.000 personen.

Niet iedere sector zal even hard worden getroffen, de mkb-sectoren detailhandel, horeca, bouw en zakelijke dienstverlening zullen het extra zwaar krijgen in 2013. De nieuwbouwsector wordt hard getroffen door de economische crisis en het bedrijfsleven zal extra kritisch zijn bij de inkoop van zakelijk diensten.