1

Extra geld om ondernemerschap te bevorderen

De stichting ‘Jong Ondernemen’ krijgt €900.000 van het ministerie van Economische zaken om zo de aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs te  bevorderen. Dit werd afgelopen maandag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst voor ondernemers die willen doorgroeien met hun bedrijf.

Minister Kamp van Economische Zaken is van mening dat je op school kunt leren omgaan met zaken als succes, teleurstelling, winst en groei. Het is volgens hem dan ook goed wanneer er in het onderwijs meer aandacht wordt geschonken aan zelfstandig ondernemerschap: “ondernemerschap kun je niet vroeg genoeg leren”. Voor een sterke economie zijn gedreven ondernemers nodig, aldus Kamp. Er zal daarom al dit jaar worden gestart met de financiële ondersteuning en deze zal de komende drie jaar doorlopen. Hierbij geldt overigens wel de voorwaarde dat het bedrijfsleven minimaal hetzelfde bedrag beschikbaar stelt.

Lessen in ondernemerschap
Op dit moment volgen dankzij de stichting ‘Jong Ondernemen’ al ruim 33.000 jongeren lessen in ondernemerschap. Zo is er op de basisschool een lesprogramma waarbij scholieren met behulp van een ondernemer een bedrijfje leren opzetten en leren MBO’ers hoe zij daadwerkelijk een bedrijf moeten runnen. Het doel is om 2017 alle scholieren en studenten minimaal één maal gedurende hun  onderwijsperiode met ondernemerschap in aanraking te laten komen.

Al veel ondernemers in Nederland
Per jaar starten circa 100.000 mensen een eigen onderneming, één op de acht werkenden verdient intussen zijn brood met ondernemerschap. Uit onderzoek blijkt tevens dat 60% van alle studenten overweegt om ondernemer te worden. Nederland is hiermee het meest ondernemende land binnen europa.

0

Mkb krijgt zwaar jaar

De afzet van het mkb zal ook in 2013 weer verder afnemen, onderzoeksbureau Panteia/EIM gaf aan een daling van de afzet te verwachten van ongeveer 0,75%.

Redenen die worden genoemd zijn onder andere de dalende consumptie, het feit dat de overheid minder inkoopt bij het midden- en kleinbedrijf, een dalende bouwproductie en een afname van de investeringen. Ondanks de iets aantrekkende economie in 2013, is het vooral het grootbedrijf dat hiervan zal profiteren. De verwachting is dan ook dat de afzet van het grootbedrijf dit jaar constant zal blijven.

Vrijwel alle sectoren zullen met winstdalingen te maken krijgen, gemiddeld gezien zal de winst van het mkb in 2013 met 4% afnemen. Dit is onder andere het gevolg van de zojuist genoemde afzetdaling, maar ook van de stijging van de grondstofprijzen en de sterke druk op de verkoopprijzen. Vanwege deze prijsdruk kunnen ondernemers de toegenomen grondstofprijzen en de verhoogde BTW niet doorberekenen in hun verkoopprijzen.

Als gevolg van dit alles zal in 2013 de ook werkgelegenheid verder afnemen, de negatieve verwachtingen leiden ertoe dat ondernemers hun personeel minder snel willen vasthouden. De werkgelegenheid zal dit jaar met circa 1,5% afnemen, dit komt neer op bijna 60.000 personen.

Niet iedere sector zal even hard worden getroffen, de mkb-sectoren detailhandel, horeca, bouw en zakelijke dienstverlening zullen het extra zwaar krijgen in 2013. De nieuwbouwsector wordt hard getroffen door de economische crisis en het bedrijfsleven zal extra kritisch zijn bij de inkoop van zakelijk diensten.