Wanneer u in 2012 gebruik gemaakt heeft van de WBSO, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, dan heeft u nog tot uiterlijk 4 april 2013 de mogelijkheid om de gerealiseerde S&O-uren en de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven door te geven.

De WBSO subsidie is door iedere ondernemer die zich bezighoudt met technologische ontwikkelingen aan te vragen. Onder speur en ontwikkelingshulp valt technologisch onderzoek naar of ontwikkeling van technisch nieuwe producten of productieprocessen. Het is een fiscale stimuleringsmaatregel waarbij ondernemers subsidie krijgen op de loonkosten van eigen medewerkers die zich met het speur- en ontwikkelingswerk bezighouden. De ontwikkeling van een asloze boegschroef en een minivrachtwagen voor fijndistributie zijn voorbeelden van projecten die zijn gefinancierd met de  WBSO subsidie.

De subsidie, die voor starters kan oplopen tot maar liefst 50% over de eerste €200.000 aan loonsom, kan het gehele jaar door bij Agentschap NL aangevraagd worden. Het is alleen wel belangrijk dat dit minimaal 1 maand voordat er met de activiteiten gestart gaat worden gebeurt. U kunt hierbij gebruik maken van een special door voor bestemd aanvraagprogramma.

Uit de praktijk blijkt echter dat het exact bijhouden van de S&O-uren niet altijd even makkelijk is voor ondernemers. Sinds kort is hiervoor ook een speciale app beschikbaar, gemaakt door TEKZ Belastingadviseurs. Deze app biedt een eenvoudige S&O-urenregistratie en beschikt over alle extra informatie over alle fiscale subsidieregelingen.